Aktuelt

14.01.2022 16.00

Sykkylven bu- og aktivitetssenter telefonliste

Sykkylven bu- og aktivitetssenter telefonliste

Korttids/rehab avdeling 469 23 075
Haugnestunet (demensavdeling) 469 07 807
Sone 1 991 28 877
Sone 2 468 19 841
Stavekollen (demensavdeling) 948 32 451
Kjøkken 902 76 698
Frisør 924 62 524
Fotpleier 971 69 346
Jettegryta kafe (koronastengt) 977 29 945

Kontakt

Wenche Oldeide
Einingsleiar Sykkylven Bu og aktivitetssenter
E-post
Mobil 901 18 218

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lillian Urtegård
Fagleiar sone 1
E-post
Telefon 959 48 039

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Astrid H. Strømme
Fagleiar sone 2
E-post
Telefon 959 47 361

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Janne Midtlid
Fagleiar Institusjon
E-post
Telefon 992 27 466

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Elisabeth Solberg
Fagleiar Korttids/rehab og skjerma avdeling
E-post
Telefon 994 94 743

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Eli Digernes
Fagleiar kjøkken
E-post
Telefon 902 92 029

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post