Sykkylven bu- og aktivitetssenter telefonliste

Sykkylven bu- og aktivitetssenter telefonliste

Korttids/rehab avdeling 469 23 075
Haugnestunet (demensavdeling) 469 07 807
Sone 1 991 28 877
Sone 2 468 19 841
Stavekollen (demensavdeling) 948 32 451
Kjøkken 902 76 698
Frisør 924 62 524
Fotpleier 971 69 346
Jettegryta kafe (koronastengt / ikkje i drift) 977 29 945

Kontakt

Wenche Oldeide
Einingsleiar Sykkylven Bu og aktivitetssenter
E-post
Mobil 901 18 218

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lillian Urtegård
Fagleiar sone 1
E-post
Telefon 959 48 039
Mobil 959 48 039

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Astrid H. Strømme
Fagleiar sone 2
E-post
Telefon 959 47 361

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Janne Midtlid
Fagleiar Institusjon
E-post
Telefon 992 27 466
Mobil 992 27 466

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Elisabeth Solberg
Fagleiar Korttids/rehab og skjerma avdeling
E-post
Telefon 994 94 743
Mobil 994 94 743

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Eli Digernes
Fagleiar kjøkken
E-post
Telefon 902 92 029
Mobil 902 92 029

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post