Aktuelt

26.08.2022 10.50

Lege

Lege

Kva tilbyr vi?

Fastlege

Kven kan få tilbodet?

Alle innbyggjarane i Norge har rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarane på eiga liste.

Korleis få tilbodet?

Du kan enten ringe eller bestille legetime og fornying av resept på:

Sykkylven legesenter

Der finn du også oversikt over timar du allereie har avtalt og ei oversikt over kontakt du har hatt med  legen tidlegare.

Bytte lege

Sykkylven kommune har frå 26. september 2021 åtte fastlegar og ein turnuslege ved Sykkylven legesenter.

Helsenorge.no kan du sjå kven som har ledig plass og du kan velge eller bytte fastlege

Legevakt

Ved akutt sjukdom og behov for legevakt på dagtid, kvardagar kl 0830-1530, skal fastlege kontaktast.  Ring Sykkylven legesenter på telefon 70 25 50 50.

Etter kl 16.00 på kvardagar, helgar og høgtider kontaktar du legevakta tlf 116 117.

Opningstider og  telefontider

 

Opningstider Sykkylven legesenter:

Mandag 08.30-15.30       

Tirsdag 09.00-15.30

Onsdag 08.30-15.30

Torsdag 08.30-15.30

Fredag 08.30-15.30

 

Telefontider Sykkylven legesenter:

Mandag 08.30-12.00 / 13.00 - 15.00    

Tirsdag 09.00-12.00 / 13.00 - 1500

Onsdag 08.30-12.00 / 13.00 - 15.00

Torsdag 08.30-12.00 / 13.00 - 15.00

Fredag 08.30-12.00 / 13.00 - 15.00

 

Lenke:
Kø hos fastlege og legevakt? Sjuke barn?