Psykisk helseteneste til barn og unge

Psykisk helseteneste til barn og unge

Kva tilbyr vi?

  • Samtalar med born, ungdom, foreldre/føresette
  • Samarbeid med andre instansar og faggrupper
  • Hjelp til å henvise vidare ved behov for utredning eller lengre oppfølging

Kven kan få tilbodet?

Born, ungdom og foreldre/føresette med behov for samtalar

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt med helsesjukepleiar på helsestasjonen/din skule eller fastlege, evt. fyll ut skjemaet nedanfor (føresette eller ungdom over 16 år), og send til Sykkylven kommune v/skulehelsetenesta , Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Kva koster det?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

Psykolog tar kontakt for å avtale tid.