BUAS (Bu- og aktivitetssenter)

BUAS (Bu- og aktivitetssenter)

Det har kome nye retningslinjer nasjonalt om å minimere kor mange nærkontakter ein har gjennom veka.

Det er ikkje sagt noko direkte om endringar i høve til besøk i institusjonar.

Vi vil likevel oppmode om at de dei neste 14 dagane velg ut 1-2 pårørande som kjem på besøk til BUAS.

Samstundes ber vi om at dei som kjem innom er forsiktig med å ha fleire nærkontaktar.

Dei som bur på BUAS er ei sårbar gruppe. 

Besøksrutinene på BUAS kan endre seg, det er derfor viktig å følge med her på heimesida. 

 • Besøkstid mellom kl 11- 14 og kl 16 – 18.30 – alle dagar
 • Du ringer og avtaler tid same dag du kjem. Du kan ringe etter kl 10. Personell er opptatt med morgonstell og frukost før det og har lite høve til å svare telefon.
 • Besøkstid 1 time
 • Bruk munnbind
 • Max 2 besøkande på same tid.
 • Du får sjekkspørsmål når du ringer, og det blir loggført at du er på BUAS, som ledd i eventuell smittesporing. Loggen blir oppbevart i 10 dagar ( inkubasjonstida).
 • Du går rett til rommet til pasienten når du kjem
 • Ikkje høve til å opphalde seg i fellesareal
 • Sprit deg ved inngangen, og vask hender på pasientrom når du kjem og går
 • Hald 2- meter avstand til personell, den du besøker og andre. Unngå ansikt til ansikt kontakt
 • Vask over kontaktflater på rommet før du går med såpe og vatn
 • De må gjerne ta besøk ute
 • De kan gå på tur i nærområdet. 
 • De kan ha med blomster, mat. Følg smittevernreglar og hindre indirekte kontaktsmitte
 • Kafebesøk bør ikkje gjennomførast

Telefonnummer

Unntak: den som kjem frå utland, området Østfold, Oslo, Viken, Rogaland og Bergen får ikkje kome på besøk grunna smittespreiinga i områda per d.d.