Karantene, nærkontaktar og karantenehotell

Karantene, nærkontaktar og karantenehotell

Du skal vere i karantene i 10 døgn dersom du kjem til Norge frå eit raudt land, eller har vore nærkontakt til ein stadfesta smitta person. Les meir om karantenereglane på helsenorge.no.

Sjå også siste nytt frå regjeringa.

Ved karanteneplikt skal du fullføre karantenepreioden på 10 døgn sjølv om du tek koronatest og den er negativ. 

Personar i karantene kan ikkje:

 • gå på jobb, skule eller barnehage
 • foreta lengre reise innenlands eller reise utenlands
 • oppsøke stadar der det er vanskeleg å holde nødvendig avstand til andre personar 
 • ta offentleg transport (unntatt ved ankomst frå utlandet på veg til karantenestaden, eller motsatt veg hvis ein forlatar Norge før karantenen er over). 

Når ein er i karantene skal ein som hovedregel ikkje oppsøke offentlege stadar som butikkar og kafear. Ved mangel på alternativ kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek. Du må då sørgje for å halde tilstrekkeleg avstand (minst ein meter) til andre og unngå kø.

Heimeisolasjon

Dersom du har fått påvist covid-19 skal du isolerast. 

Sjå helsenorge.no for meir informasjon om heimeisolasjon

Kva er ein nærkontakt? 

Du er nærkontakt viss du har hatt mindre enn to meter avstand i meir enn 15 minutt, eller direkte fysisk kontakt med ein stadfesta smitta av korona. Til dømes handhelsing eller klemming. 

Arbeidet med smittesporing er viktig og krevande, det er derfor viktig at du har kontroll på kven du vore i nærkontakt med. Folkehelseinstituttet anbefalar alle å begrense antall nærkontakter både i privat samanheng, på arrangement og på arbeidsstad, skule og studiestad.

Last ned smittesporingsappen Smittestopp - ein app frå Folkehelseinstituttet som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet.

Les meir om testing, symptomer og nærkontakter her.

Karantenehotell 

Hovedregelen er at personar som kjem til Norge frå andre land og område med karanteneplikt, skal opphalde seg i karantenehotel. Dette gjeld ikkje for personar som er busett i Norge (registrert i folkeregisteret) eller har annan fast bustad i Norge.

Unntaksbestemmelse frå karantenehotell for innreisande som kjem til Norge for å utføre arbeid  eller oppdrag.  Dersom det vert lagt fram stadfesting på at arbeids- eller oppdragsgivar sørger for eigna opphaldsstad , kan denne nyttast.

Krav til  arbeids eller oppdragsgivar  for at bustad skal vere eigna:

 • Mulig å unngå nærkontakt med andre
 • Einerom
 • TV og internett på rom
 • Eige bad
 • Eige kjøkken eller matservering

Ved reise frå flyplass til karatenebustad, kan offentleg transport nyttast, men det er påbud om bruk av munnbind.

Arbeidsgjevar er ansvarleg for at gjennomføring av karantene blir gjort riktig og at det ikkje skjer brot på karanteneplikt.

Privat innreise

Dersom innreise har anna formål enn arbeid eller oppdrag , må det leggast fram stadfesting frå den som stiller opphaldsstad til disposisjon på at opphaldstad oppfyller vilkår for:

 • Mulig å unngå nærkontakt med andre
 • Einerom
 • Eige bad
 • Eige kjøkken eller matservering

Den som stiller eigna karantenebustad til disposisjon, er ansvarleg for at gjennomføring av karantene blir gjort riktig og at det ikkje skjer brot på karanteneplikt.

For meir informasjon om karantenehotell, sjå regjeringa sine sider om karantenehotell og helsedirektoratet sine sider for dei som kjem til Norge frå utlandet