Aktuelt

04.04.2022 09.22

Koronatest

Koronatest

Teststasjonen blir avvikla

Den generelle oppmodinga om å teste seg for korona ved nyoppståtte luftvegssymptom gjeld ikkje lenger, rådet no er å halde seg heime når ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.
Frå og med mandag 23.mai blir derfor teststasjonen ved tidlegare sparebankbygget avvikla. 

  • PCR-test kun på klinisk indikasjon. Det vil sei at det er lege som rekvirerar test etter ei medisinskfagleg vurdering, på lik linje med andre luftvegsinfeksjonar. 
  • Treng du koronatest i forbindelse med reise, må du kontakte private aktørar. For eksempel Medi3.

Sjølvtestar vil framleis vere tilgjengelege

For dei som likevel ønsker å teste seg vil det i ein overgangsperiode vere tilgjengelege sjølvtestar. Sjølvtestar/hurtigtest kan du hente på Sykkylven kulturhus kvardagar frå kl. 08.30 - 16.00.

Ein skal ikkje melde inn positiv hurtigtest til kommuna. 

Råda ved positiv og negativ test er dei same; hald deg heime viss du føler deg sjuk.