Koronavaksinering

Koronavaksinering

Alle som er folkeregistrert i Sykkylven kommune, og som er fødd i 2003 eller tidlegare, har no fått tilbod om første dose. Ein reknar med at alle skal ha fått tilbod om andre dose i løpet av få veker. 

Begge dei to godkjente mRNA-vaksinene Comirnaty(frå BioNTech/Pfizer) og Spikevax(frå Moderna) brukast til vaksinering i Sykkylven. Ein treng to dosar for å få best mogleg beskyttelse. For å gi rask beskyttelse til flest mogleg, vil mange få ein kombinasjon av dei to mRNA-vaksinene. Dette er anbefalt frå Folkehelseinstituttet og ein forventar minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon (kombinasjon av ulike vaksiner er ikkje uvanleg for andre sjukdommar). Sjå her for meir informasjon om vaksinene.

Sykkylven kommune har ein vaksinasjonsdekning på 90,2% for 1.dose på alle over 18 år, og 77,7% dekning på 2.dosen. Etter veke 34 er det kun for kort intervall som gjer at ein ikkje får framskunda 2.dosa si. 

Skal du ta første dose er det viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema på vaksinasjonsdagen. Har du ikkje moglegheit til å skrive ut skjema sjølv, kan du hente det på servicetorget mellom kl. 10.00 - 14.00.

Har du andre spørsmål om korona eller koronavaksine? Send epost: covid19@sykkylven.kommune.no

Koronavaksine til 16- og 17-åringar

Etter råd frå Folkehelseinstituttet, har regjeringa beslutta at 16- og 17-åringar skal få tilbod om koronavaksinasjon. Det er Pfizer si vaksine som blir gitt.

Tysdag 31.august vil derfor alle som er fødd i 2004 og 2005, og som er folkeregistrert i Sykkylven kommune, få time til koronavaksine. Grunna logistikkutfordringar blir alle automatisk tildelt time denne dagen. Dersom du ikkje ønsker å benytte deg av tilbodet, må du gå inn på c19.no å takke nei til vaksina. Kommunen har vore i kontakt med videregåande skule, og dei har godkjent at elevane møter i skuletida.

Dei som er fødd i 2005, og som enno ikkje har fylt 16 år, må ha med samtykke frå føresette på vaksinasjonsdagen. Begge føresette må signere skjema.

Samtykkeskjema

16- og 17-åringar anbefalast 8-12 veker intervall mellom første og andre dose.

Viktig informasjon

  • Vi vaksinerar tysdagar i tidlegare "sparebankbygget", Pilgata 10. 
  • Når du får ein sms med tilbod om vaksine, er det viktig at du kan møte til oppsett tid.
  • Dersom du ikkje vil ha vaksina, eller du allereie har fått/er fullvaksinert går du inn på lenka du har fått tilsendt og takkar nei. Du får då ein sms som stadfestar valet ditt.
  • Om du vert sjuk og ikkje kan møte til oppsatt tid, ta kontakt på telefon 91 64 02 79 og gi beskjed. Gjerne send ein sms om du ikkje får svar.

 

Status vaksinering: 

Status koronavaksinering

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Koronavaksinering - Ofte stilte spørsmål

 

Meir informasjon

Klikk for stort bilete