Koronavaksinering

Koronavaksinering

Frå veke 14 startar vi med massevaksinering i prioriteringsgruppe 4. Prioriteringsgruppe 4 er dei mellom 65 - 74 år, og personar mellom 18- 64 år med sjukdommar eller tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp. Her kan du sjå kva risikogruppe som tilhøyrer prioriteringsgruppe 4

For dei mellom 65 og 74 år vil innkallinga skje etter alder. 

Alle i prioriteringruppe 4, vil få innkalling frå kommunen med tekstmelding på telefonen.

I veke 15 er vi i gong med dei som er født i 1952 og 1953.

Etter veke 17 er det ca. 175 personar igjen i prioriteringsgruppe 4.

Kort fortalt 

  • Ikkje ring legekontoret om det noko du lurer på ift. vaksineringa. Det er kommunen som har den fulle oversikta når det gjeld risiko, prioritering, og kven som står for tur til innkalling. Vi har mykje kunnskap og klarer å svare ut dei fleste spørsmål som innbyggarane har. I tillegg har vi tett dialog med legane ved legesenteret når vi har behov for det. 
  • Innbyggarar i Sykkylven vil få tilbod om koronavaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar. All vaksinering skjer i regi av kommunen.
  • Om du er over 70 år og ikkje har høyrt frå oss, ber vi deg ta kontakt på telefon 91 64 02 79. Det same gjeld om du tidlegare har takka nei til vaksine, men har ombestemt deg.
  • Vi ber alle om å vere tolmodig i ventetida. Du får ein sms med innkalling så snart det blir din tur. I sms-en står tidspunkt for både 1. og 2. dose. Det er viktig at du så snart du kan, svarar på sms-en: VAKSINE OK. Dei som har registrert seg med fasttelefon eller ikkje svarar på sms vil bli oppringt.
  • Det er svært viktig at den som takkar ja til tildelt tid benyttar seg av tilbodet. Dersom du vert sjuk og ikkje kan møte til oppsatt tid, ta kontakt på telefon: 91 64 02 79.

Du kan fortsatt registrere deg for koronavaksine dersom du er over 65 år eller i same risikogruppe. Vi ynskjer at du også registererer deg viss du vil takke nei til vaksine. Har du takka nei vil du kunne få tilbod ved eit seinare høve.

Er du under 65 år, har fastlege i ei anna kommune, og tilhøyrer ei av risikogruppene, må du legge ved dokumentasjon på dette.
Registrer deg her

Dersom du har høve til det, ber vi deg skrive ut eit eigenerklæringsskjema som du skal levere inn når du får vaksina. Viss du ikkje har moglegheit til å fylle ut eigenerklæringsskjemaet på førehand, kan du gjere det når du kjem til vaksinasjonsstaden.

Eigenerklæringsskjema - nynorsk

Eigenerklæringsskjema - engelsk

Vi går sommaren i møte og har behov for personale i koronaarbeidet gjennom heile sommaren. Om det er helsepersonell, studentar og andre som ønsker å bidra i dette arbeidet ønsker vi at du tar kontakt på e-post: covid19@sykkylven.kommune.no

Status vaksinering: 

Status koronavaksinering

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Koronavaksinering - Ofte stilte spørsmål

Sjå gjerne også over Folkehelseinstituttet si sjekkliste for deg som har fått tilbod om koronavaksine.

Sjekkliste

Meir informasjon

Klikk for stort bilete