Koronavaksinering

Koronavaksinering

Du kan fortsatt registrere deg for koronavaksine dersom du er over 65 år eller i same risikogruppe. Vi ynskjer at du også registererer deg dersom du vil takke nei til vaksine. Har du takka nei vil du kunne få tilbod ved eit seinare høve.

Du treng ikkje bankID for å registrere deg. Dersom du har problem med registrering på nett, kan du ta kontakt med oss på telefon 70 24 65 00 eller få andre til å hjelpe deg. Sentralbordet er ope mandag-fredag 09.00-15.30.

Registrer deg her

Mål for vaksinasjon 

Koronavaksinasjonsprogrammet har same overordna mål som regjeringa sin strategi og plan for handtering av covid-19 pandemien: ivareta helse, redusere forstyrrelsar i samfunnet og beskytte økonomien. Vaksinasjon er ein av dei mest effektive formene for å forebygge sjukdom, og målet er å vaksinere utsatte grupper tidleg for å beskytte dei mot å bli sjuke. 

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Koronavaksine på 1-2-3

Quick guide to the coronavirus vaccine

Vi er i gong med vaksineringa og nye doser med vaksine kjem kvar veke. 

Statistikk om koronavaksinasjon i Norge

Innkalling 

Det vil bli kort tid frå innkalling for vaksinasjon til gjennomføring. Registreringa vi har gjort til no er for å førebu oss i god tid. Når vi får vaksiner tek vi kontakt via SMS til dei som har registrert seg. Dersom du ikkje har høve til det vil du bli oppringt. 

Eigenerklæring

Alle som skal ta vaksine må fylle ut eit eigenerklæringsskjema på førehand. Dette vil bli utsendt til deg i god tid før vaksinetaking. Du kan også skrive ut skjemaet.

Eigenerklæringsskjema

Skjemaet skal du ta med deg den dagen du tek vaksine. Om det er spørsmål i skjema du må avklare med fastlegen din, må dette vere klart før vaksinering. 

Prioriteringsliste

Det er regjeringa som bestem kven som skal prioriterast først.

Prioriteringsrekkefølge og begrunnelse.

Lokale for vaksinering

Tidlegare Sparebankbygget, Pilgata 10. 

Heimetenestene vil gjennomføre vaksinering av personar som ikkje kjem seg til vaksinasjonslokalet. Bebuarar på BUAS vil bli vaksinert på BUAS. 

Endringar og oppdateringar vil skje raskt, så det er viktig å følge med på heimesida vår.

Klikk for stort bilete Silje Ramstad