Nasjonale smitteverntiltak f.o.m 16.04.21

Nasjonale smitteverntiltak f.o.m 16.04.21

Regjeringen har lagt fram ein rekke tiltak som vert gjeldande frå 16.april. Tiltaka gjeld inntil vidare. Smittesituasjonen kan endre seg raskt så det er viktig å til ein kvar tid vere oppdatert på gjeldande reglar. 

Du kan lese om alle tiltaka her.

Her er eit utdrag av tiltak:

  • Hald 1 meter avstand til andre der det er mogleg, bortsett frå dei du bur saman med, kjærasten din eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine. 
  • Anbefalinga er at du har maks 5 gjestar på besøk. Det vert oppfordra til å møtast utandørs. Du bør begrense sosiale kontaktar mest mogleg
  • Reiser til utlandet fråradast. Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og frå område med høgt smittepress.
  • Det er anbefaling om munnbind på alle stadar der ein ikkje kan halde 1 meter avstand.
  • Servering av alkohol kun til dei som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00 

Lokalt held rådhuset fortsatt stengt for besøkande. Vi er på jobb, mange på heimekontor. Du når oss på telefon eller du kan avtale eit møte med oss på teams. Du finn også informasjon om tenester på heimesida vår.

 Nasjonale tiltak - plakat

Klikk for stort bilete