Nasjonale smitteverntiltak f.o.m 27.05.21

Nasjonale smitteverntiltak f.o.m 27.05.21

Regjeringen har lagt fram ein rekke tiltak som vert gjeldande frå 27. mai Tiltaka gjeld inntil vidare. Smittesituasjonen kan endre seg raskt så det er viktig å til ein kvar tid vere oppdatert på gjeldande reglar. 

Du kan lese om alle tiltaka her.

Her er eit utdrag av tiltak:

Sosial kontakt - maks ti gjestar, oppfordring til å vere utandørs. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort. 

Reiser - Reiser til utlandet frarådast. Reiser innanlands kan gjennomførast. Personar som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg. 

Arrangement - Maks 20 personar på private samankomstar utenom i eigen heim, som for eksempel bursdag i leigd lokale. Maks 30 personar utandørs.

Idretts- og fritidsaktiviteter - Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Lag frå små kommuner som ikkje har andre motstandarar i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere dersom kommunene har same smittenivå. Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet i inne i grupper på inntil 20 personar (inntil 30 personar utandørs).

 Nasjonale tiltak - plakat