Smitte i Sykkylven

Smitte i Sykkylven

Under finn du ei oversikt over smittesituasjonen i Sykkylven. Denne vert oppdatert når vi får nye smittetilfeller. Pr.dags dato (10.06.21) er det ingen smitta i Sykkylven.