Smitte i Sykkylven

Smitte i Sykkylven

Under finn du ei oversikt over smittesituasjonen i Sykkylven. Denne vert oppdatert når vi får nye smittetilfeller. Pr.dags dato (26.03.21) er det ingen registrert smitta i Sykkylven.