Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon bør teste seg. Dette gjelder også alle som er nærkontakt til ein person med påvist covid-19, samt alle som har vore i utlandet. Er du i tvil om du bør teste deg, kan du ta Helse Norge sin koronasjekk.

Koronatesting er gratis, men i nokre tilfelle krev utanlandske studiestadar, arbeidsgivarar eller andre land framlegg av negativ attest. Slike testar blir ikkje dekt av det offentlege. Du må då ta kontakt med bedriftshelsetenesta på arbeidsplassen din eller andre private aktørar.

Bestill time for testing

Nye testdagar;

Mandag kl. 12 - 

Onsdag kl. 12 - 

Fredag kl. 12 - 

Du får første ledige time, ein kan ikkje bestille time fram i tid. Du må bestille deg time før kl. 11.00 dei aktuelle testdagane. Timebestilling skjer gjennom c19.no.

Her kan du lese meir om symptomer på covid-19.

Prøvesvar finn du ved å logge inn på helsenorge.no. Svaret får du så snart prøva er analysert, som regel innan nokre få dagar. Treng du prøvesvar på sms, gir du beskjed til den som testar deg. Dersom du testar positivt vil du bli oppringt, og du blir satt i isolasjon.

Treng du hjelp til bestilling, ring vår koronatelefon; 48 14 52 59. Telefonen er open mandag-fredag frå klokka 09.00-15.00. 

Teststasjon

AdresseKlikk for stort bilete for testing: Pilgata 10. 

Det er satt opp eit testtelt mellom Coop mega og tidlegare Sparebankbygget. Du køyrer inn på framsida av Sparebankbygget og stiller deg i kø. Du treng ikkje gå ut av bilen. 

 

Etter testing

  1. Hald deg i karantene til du får prøvesvara dine. Det betyr at du ikkje kan reise på jobb, skule, barnehage, butikk og offentleg transport. Anbefalinga er å vere i eigen heim. 
  2. Karantene gjeld ikkje andre i husstanden som er symptomfrie. Kontakt arbeidsgivaren din for retningslinjer for arbeidsplassen din.
  3. Nærkontakt med menneske som har stadfesta koronavirus eller sannsynleg korona, medfører karantene for vedkomande og karantene for husstandsmedlemmer.