Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Heimehjelp

Heimehjelp

Innteksgrunnlag Årsinntekt Sats pr månad
under 2 G under kr 199 715 kr 210
2 - 3 G kr 199 716 - 299 573 kr 1045
3 - 4 G kr 299 574 - 399 431 kr 1793
4 - 5 G kr 399 432 - 499 - 289 kr 2587
Over 5 G Over kr 499 290 kr 3289
     

 

Sporadisk heimehjelp eller vaktmester tenester kr 310 pr time.

Siste tilgjengelige likning vert lagt til grunn for fastsetting av betalingssats.