Heimehjelp

Heimehjelp

Heimehjelp
Inntektsgrunnlag Årsinntekt Sats pr månad
Under 2 G Under kr 202 702 kr 210
2 - 3 G kr 202 702 - 304 052 kr 1 109
3 - 4 G kr 304 053 - 405 403 kr 1 904
4 - 5 G kr 405 404 - 506 754 kr 2 747
Over 5 G Over kr 506 755 kr 3 493

Sporadisk heimehjelp eller vaktmester tenester kr 319 pr. time.

Siste tilgjengelige likning vert lagt til grunn for fastsetting av betalingssats.