Husleige/tenester i omsorgsbustad på Buas

Husleige/tenester i omsorgsbustad på Buas

Husleige/tenester i omsorgsbustad på Buas
Husleige Pris
Lita leiligheit sone 1 og 2 8 451 pr. mnd
Stor leiligheit sone 1 og 2 9 383 pr. mnd
Sone 3 6 401 pr. mnd
Mat:
Fullkost 206 pr. døgn
Middag 139 pr. porsjon
Vask/leige av klede frå vaskeri:
Vask av privat tøy 494 pr. mnd
Leige av sengetøy, handdukar/kluter, under-/nattøy 659 pr. mnd
Nedvask av omsorgsbustad:
Lita leiligheit 1 910
Stor leiligheit 2 487

 

Dagsenter
Teneste Pris
Dagsenter med middag og kaffi 150

Bebuar kan ha eiga vaskemaskin og tørketrommel i leiligheita til vask av privat tøy og sengeklede. Maskinene betenast av heimehjelp, pårørande eller bebuar sjølv.

Kommunen sender faktura påfølgande månad for motteke teneste i inneverande månad.

Det vert høve til å søkje om bustønad frå Husbanken.