Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Husleige/tenester i omsorgsbustad på Buas

Husleige/tenester i omsorgsbustad på Buas

Husleige: kr
Lita leiligheit sone 1 og 2 8250
Stor leiligheit sone 1 og 2 9110
Lita leiligheit sone 3 6215
Stor leiligheit sone 3 8450
Mat:  
Fullkost 200 pr døgn
Middag 135 pr porsjon
Vask/leige av klede frå vaskeri:  
Vask av privat tøy 480 pr/mnd
Leige av sengetøy, handdukar/klutar,under-/nattøy 640 pr/mnd
Nedvask av omsorgsbustad:  
Lita leiligheit 1855
Stor leiligheit 2415

 

Dagsenter
Teneste Pris
Dagsenter med middag og kaffi 150

Betalingssats for praktisk bistand/heimehjelp på Buas finn du her

Bebuar kan ha eiga vaskemaskin og tørketrommel i leiligheita til vask av privat tøy og sengeklede. Maskinene betenast av heimehjelp, pårørande eller bebuar sjølv.

Kommunen sender faktura påfølgande månad for motteke teneste i inneverande månad.

Det vert høve til å søkje om bustønad frå Husbanken.