Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Institusjonsopphald

Institusjonsopphald

Institusjonsplass
Teneste Pris
Korttidsopphald kr 170 pr døgn
Dag eller nattopphald kr 90 pr dag/natt

Etter 60 liggedøgn vil kommunen krevje vederlagsbetaling for vidare opphald i institusjon.

Foreskrift om eigenandel i institusjon.

Ved overgang til fast langtidsplass vil opphaldstrekk hos NAV skje i gjeldande månad.