Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Bekymra for nokon med rusproblem eller alkoholproblem?

Har du ein mistanke om at nokon du kjenner rusar seg eller har eit rusproblem, kan det vere vanskeleg å vite kva som er det rette å gjere. Vanlege spørsmål er om ein skal ta det opp med rusbrukaren, med vedkomande sin partner, barn eller foreldre, eller om det faktisk er nødvendig å ringe barnevernet. 

Ingen peikefinger, berre svar på det du lurer på om rus   RUStelefonen.no

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige:

Kommunehelselova kap.10

Om du ønsker å melde di bekymring  eller diskutere saka anonymt, ta kontakt med Rus- og Psykisk helseteam.

Kontakt

Mariann Nytun Wilhelmsen
Fagleiar Rus og Psykisk helseteam
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 481 51 150

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post