Søknad om stipend

Søknad om stipend

Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipend for skuleåret 2021/2022.

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildelar som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen. 

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein er under utdanning og mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden. 

Søknadsskjema 

Vi tildeler stipend så lenge vi har midlar.

Kontakt

Margit Aure Overå
Rådgjevar helse og omsorg
E-post
Telefon 918 98 751

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post