Koronaviruset

11.09.2020 08.52

Koodinerande eining

Koodinerande eining

Om du har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeida ein individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får eit heilheitleg tenestetilbod tilpassa akkurat deg. Du har og rett til ein koordinator som sørgjer for heilheitlege tenester og nødvendig oppfølgjing. 

Ein individuell plan skal:

  • bidra til at brukar får eit heilheitleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod. Det skal sikrast at det til ei kvar tid er ein tenesteytar som har hovudansvaret for oppfølgjingen av brukar
  • avklaring av brukar sine mål, ressursar og behov for tenester. Vidare skal det takast ei vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekkje brukar sine bistandsbehov skal koordinerast
  • styrkje samhandlinga mellom tenesteytar og brukar, eventuelt pårørande og fagområde innan eit  eller fleire  forvaltningsnivå.

Hvem kan få tilbudet?

Du som har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid.

Kontakt

Tenestekontoret
Telefon 941 58 814

Arbeidstid

Ope for publikum mandag, onsdag og torsdag kl 10-14

Adresse

Sykkylven bu- og aktivitetssenter, inngang ved pensjonistsalen

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Møyfrid Kleppe Bakke
Leiar/sakshandsamar
E-post
Telefon 905 29 669

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Marita Andreassen
Sakshandsamar
E-post
Telefon 476 17 397

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lena Nordvoll
Sakshandsamar
E-post
Telefon 476 14 207

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Anita Kjersheim
Sakshandsamar
E-post
Mobil 918 98 753

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post