Koodinerande eining

Koodinerande eining

Om du har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeida ein individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får eit heilheitleg teenestetilbod tilpassa akkurat deg. Du har og rett til ein koordinator som sørgjer for heilheitlege tenester og nødvendig oppfølgjing. 

Ein individuell plan skal:

  • bidra til at brukar får eit heilheitleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod. Det skal sikrast at det til ei kvar tid er ein tenesteytar som har hovudansvaret for oppfølgjingen av brukar
  • avklaring av brukar sine mål, ressursar og behov for tenester. Vidare skal det takast ei vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekkje brukar sine bistandsbehov skal koordinerast
  • styrkje samhandlinga mellom tenesteytar og brukar, eventuelt pårørande og fagområde innan eit  eller fleire  forvaltningsnivå.

Hvem kan få tilbudet?

Du som har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid.

Kontakt

Møyfrid Kleppe Bakke
Leiar/sakshandsamar
E-post
Telefon 905 29 669
Anita Kjersheim
Sakshandsamar
E-post
Mobil 918 98 753
Marita Andreassen
Sakshandsamar
E-post