Koronaviruset

07.04.2020 10.10

Tenestekontor for helse- og omsorgstenester

Tenestekontor for helse- og omsorgstenester

I Sykkylven kommune arbeider ein etter målsettinga om at alle innbyggarar i kommunen skal sikrast lik tilgang til naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester, tilpassa deira  behov, eigne ressursar og målsettingar.

Tenestekontoret  er "ei dør inn" der ein tek i mot og behandlar søknader om kommunale helse og omsorgstenester

Slik søkjer du:

Her finn du  søknadskjema

 Du kan og ta kontakt via telefon, brev eller e-post.

Du bør ikkje sende helseopplysningar eller anna sensitiv informasjon på e-post.

Dette kan tenestekontoret hjelpe deg med:

Informasjon om tenestene.

Råd og rettleiing om tenestene.

Hjelp til å søkje eller klage.

Kontakt

Tenestekontoret
Telefon 941 58 814

Arbeidstid

Ope for publikum mandag, onsdag og torsdag kl 10-14

Adresse

Sykkylven bu- og aktivitetssenter, inngang ved pensjonistsalen

Møyfrid Kleppe Bakke
Leiar/sakshandsamar
E-post
Telefon 905 29 669
Anita Kjersheim
Sakshandsamar
E-post
Mobil 918 98 753
Marita Andreassen
Sakshandsamar
E-post
Telefon 476 17 397
Lena Nordvoll
Sakshandsamar
E-post
Telefon 476 14 207