Familieteam i Sykkylven

Familieteamet er eit lavterskeltilbud som tilbyr støtte og veiledning til familiar som ønsker det.  

Vi ønsker å komme i kontakt med familiane så tidleg som mulig, for å gi hjelp før vanskane blir for store.

Familieteamet kan nyttast av familiar med barn, ungdomar og av gravide. Alle henvendelsar vil få rask tilbakemelding.

Hjelp og veiledning

Familieteamet kan blant anna hjelpe deg med:

  • Støttesamtalar og rådgiving.
  • Foreldreveiledning, endringsarbeid.
  • Veiledning i heimen.
  • Utfordringar i forhold tilsamspel og grensesetting.
  • Hjelp i vanskelige livssituasjonar.
  • Samtalar med barn og ungdom.
  • Familiesamtalar.
  • Hjelp til å ta kontakt med andre tjeneste dersom det er ønskeleg eller nødvendig.

Kontakt oss

Foreldra kan ta direkte kontakt med familieteamet i Sykkylven. Andre tjenester kan ta kontakt etter samtykke frå foreldra. Ungdomar kan også be om hjelp på eigenhand.

Familieteamet er eit tverrfagleg team som for tida består av helsesjukepleiar,  barnevernspedagog, barnehagelærar og PMTO terapeut.  

Kontakt

Mette Brenne
E-post
Telefon 90 72 32 14

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Hilde V. Bjørnestad
Familierettleiar
E-post
Mobil 97 40 34 64

Arbeidstid kvardagar klokka 8-16

Besøksadresse Haugneset 20, 2 etg

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Anne-Grethe Slinning
Helsesjukepleiar 0-5 år
E-post
Telefon 91 89 87 69

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Anita Mosby Nakken
E-post
Telefon 94 14 23 92

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.