Heimetenester

Pårørandeundersøking - IVARETATT?

Korleis opplever du som pårørande å bli ivaretatt i dei kommunale helse- og omsorgstenestene våre?
Vil du vere med å bidra til utvikling i kommunen sitt pårørandearbeid? 

Svar på undersøkinga 

(du må vere over 18 år)