Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Besøksadresse: Haugneset 20, 6230 Sykkylven. 

Postadresse: Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste
Bu- og Rehab Telefonnummer
Ura omsorgsbustad 917 61 798
Grebstad omsorgsbustad 903 64 629
Klokkehaugen omsorgsbustad 917 61 799
Knutepunktet aktivitetssenter 976 10 013

Kontakt

Trine Garshol
Fagleiar Ura og Grebstad
E-post
Mobil 90 77 65 77

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Volker Wilhelm Rust
Fagleiar Klokkerhaugen
E-post
Mobil 46 86 53 87

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Mariann Nytun Wilhelmsen
Fagleiar Rus og Psykisk helseteam
E-post
Mobil 48 15 11 50

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lisbeth Schei Bjørdal
Einingsleiar
E-post
Mobil 91 00 96 25