Ny lege - ferdig etter 7,5 år med legestudier

Ny lege - ferdig etter 7,5 år med legestudier

Glede og kake for Cecilie Morterud ved Sykkylven legesenter i dag.

lege Cecilie Morterud Sveinung Vemøy

Cecilie er no ferdig utdanna lege, etter lange studier og eitt og eit halvt år som LIS 1 lege ved sjukehuset på Åse og  legesenteret.  Denne læretida tilsvara det ein før kalla «turnusperioden». Legen har sett seg nye mål, men blir mest truleg å treffe vidare på sjukehuset.

Ho er takknemleg for ei god læretid i Sykkylven, arbeidsmiljøet og gode kollegaer. Før vidare arbeid, blir det no tid til ein etterlengta ferie.

Vi gratulerer!