Sjølvbetjening / kommunikasjon

Sjølvbetjening / kommunikasjon

Kommunikasjon med legekontoret

I hovudsak pr. telefon: 70 25 50 50.

Det er for tiden begrensing på elektonisk kommunikasjon. Du kan pr.i dag ikkje bestille time, eller sende melding til lege via sjølvbetjening.

For å nytte elektronisk kommunikasjon må du første gang  du bruker ePortalen opprette brukar. Er du allereie brukar logger du inn med fødselnummer og passord. 

Logg på sjølvbetjening