Koordinerande eining

Om du har behov for fleire helse- og omsorgstenester over tid, og treng hjelp til å koordinere desse, kan du ha rett på ein koordinator og/eller ein individuell plan(IP). 

Ein individuell plan skal:

  • bidra til at brukar får eit heilheitleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod. Det skal sikrast at det til ei kvar tid er ein tenesteytar som har hovudansvaret for oppfølgjingen av brukar
  • avklaring av brukar sine mål, ressursar og behov for tenester. Vidare skal det takast ei vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekkje brukar sine bistandsbehov skal koordinerast
  • styrkje samhandlinga mellom tenesteytar og brukar, eventuelt pårørande og fagområde innan eit  eller fleire  forvaltningsnivå.

Hvem kan få tilbudet?

Du som har behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid.

Slik søker du

Søknadsskjema

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kontakt

Tenestekontoret
Telefon 94 15 88 14

Adresse

Sykkylven bu- og aktivitetssenter, inngang ved pensjonistsalen

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Møyfrid Kleppe Bakke
Leiar/sakshandsamar
E-post
Telefon 90 52 96 69

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Marita Andreassen
Sakshandsamar
E-post
Telefon 47 61 73 97

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lena Nordvoll
Sakshandsamar
E-post
Telefon 47 61 42 07

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Sunniva Urke Torset
Sakshandsamar
E-post
Telefon 46 95 97 13
Mobil 46 95 97 13