Samanføying av eigedom

Samanføying av eigedom

Samanslåing av eigdomar

Du kan søke om samanslåing av to eller fleire eigedomar dersom eigedomane grenser opp til kvarandre.

Krav til søkjar

Søknaden må vere signert av eigar (heimeshavar). 

Eigedomen må ligge i same kommune.
Eigedomen må ha same heimelshavar.
Samanslåinga må oppfylle matrikkellova § 18 og matrikkelforskrifta § 43.
Samanslåinga må ikkje føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne. 

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å slå saman eigedomar, men matrikkelbrevet du får tilsendt når samanslåinga er gjennomført kostar frå 175 til 350 kroner per stykk. 

Slik søker du 

Fyll ut skjemaet Krav om samanføying
Legg ved kart som viser dei eigedomane som skal samanslåast. Kart finn du via kartportalen.
Om nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må det ordnast opp i desse før samanslåing kan skje.

Send søknad til:

Sykkylven kommune
Rådhuset
6230 Sykkylven

Kva skjer vidare?

Du får svar innan 6 veker. 

Kontakt

Sindre Brunvold
Ingeniør oppmåling/frådeling
E-post
Telefon 477 08 760