Nyttige lenker

Ei oversikt over viktige og nyttige lenker som omhandlar skule og SFO, både for tilsette, føresette og elevar.

 

Innloggingslenker knytt til skule/SFO

Trivsel, tryggleik og godt skulemiljø

Nettvett, digital kompetanse

Kunnskaps- og læringssider

Samarbeid mellom heim og skule

Samarbeid mellom tenesteområder

Mangfald og inkludering

Lover, reglar og planverk

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
avdelingsleiar
E-post
Telefon 47 66 83 01

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.