Nyttige lenker

Nyttige lenker

Ei oversikt over viktige og nyttige lenker som omhandlar skule og SFO, både for tilsette, føresette og elevar.

Trivsel, tryggleik og godt skulemiljø

Nettvett, digital kompetanse

Kunnskaps- og læringssider

Samarbeid mellom heim og skule

Samarbeid mellom tenesteområder

Mangfald og inkludering

Innloggingslenker knytt til skule/SFO

Lover, reglar og planverk

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.