Aktuelt

04.04.2022 09.22

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Ei oversikt over viktige og nyttige lenker som omhandlar skule og SFO, både for tilsette, føresette og elevar.

 

Innloggingslenker knytt til skule/SFO

Trivsel, tryggleik og godt skulemiljø

Nettvett, digital kompetanse

Kunnskaps- og læringssider

Samarbeid mellom heim og skule

Samarbeid mellom tenesteområder

Mangfald og inkludering

Lover, reglar og planverk

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
konst. kommunalsjef
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.