Aktuelt

04.04.2022 09.22

SFO

Gjeldande frå 01.01.2022 - 31.07.2022

Frå 01.08.2022 vert det nytta andre satsar enn tidlegare, der føresette kan velje om dei vil ha fullårsplass eller skuleårsplass for barna i SFO. 

Sjå nye vedtekter for SFO her.

Gjeld frå opptak i SFO til skuleåret 2022/2023.

Vedtekne av kommunestyret 14.02.2022.

Familiar med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for ein SFO-plass. 

Ordninga gjeld for barn i 1. - 4. trinn med SFO-plass i dei kommunale grunnskulane i Sykkylven og er søknadsbasert. Lenke for innlogging til søknadskjema

Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsskjema for søknad om SFO-plass.

Lenke for innlogging til søknadsskjema.