Aktuelt

26.08.2022 10.50

SFO

Familiar med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for ein SFO-plass. 

Ordninga gjeld for barn i 1. - 4. trinn med SFO-plass i dei kommunale grunnskulane i Sykkylven og er søknadsbasert. Lenke for innlogging til søknadskjema

Frå 01.08.2022 vert det nytta andre satsar enn tidlegare, der føresette kan velje om dei vil ha fullårsplass eller skuleårsplass for barna i SFO. 

Sjå nye vedtekter for SFO her.

Gjeld frå opptak i SFO til skuleåret 2022/2023.

Vedtekne av kommunestyret 14.02.2022.

Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsskjema for søknad om SFO-plass.

Lenke for innlogging til søknadsskjema.