SFO

Familiar med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling i SFO. Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av samla skattepliktig inntekt (brutto årsinntekt) for ein SFO-plass. 

Ordninga gjeld for barn i 1. og 2. trinn med SFO-plass i dei kommunale grunnskulane i Sykkylven og er søknadsbasert. Lenke for innlogging til søknadskjema

Gjeldande frå 01.01.2021

Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsskjema for søknad om SFO-plass.

Lenke for innlogging til søknadsskjema.