Skulerute, skuleskyss og skulekrins, søknad om permisjon