Foreldreutval (FAU)

Foreldreutval (FAU)

Foreldreutvalet er heimla i opplæringslova og er samansett av klassekontaktene.

FAU skal:

  • Fremje fellesinteressene til foreldre og føresette.
  • Medverke til at foreldre og føresette kan ta aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø.
  • Medverke til godt samarbeid mellom heim og skule.
  • Medverke til positiv utvikling av elevane. Ha fokus på inkludering av alle.
  • Skape kontakt mellom skulen og nærmiljøet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet (SU). Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.