Klassekontakt

Klassekontakt

Tidleg kvar haust blir det arrangert eit klasseforeldremøte. Her skal det veljast klassekontaktar, K1 og K2 (vara). 

Klassekontaktene skal:

  • Halde god kontakt med andre foreldre og formidle deira synspunkt og innspel inn mot lærarane og leiinga ved skulen.
  • Møte i FAU (foreldra sitt arbeidsutval) og fremje foreldra sine interesser der.
  • Skulane har eigne rutinar for oppgåvene til K1 og K2. 

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.