Formannskapet

Formannskapet

Har ansvar for samordning og koordinering av kommunen  si verksemd. Formannskapet har eit spesielt ansvar for å fremje forslag til kommunestyret på økonomiplan og årleg budsjett.

Formannskapet gjer endeleg vedtak på ein del saksområde, og fremjer elles innstilling i saker som skal handsamast av kommunestyret. 

Formannskapet har møta sine i formannskapsalen på rådhuset.

Formannskapet i Sykkylven har ni faste medlemmer.

 

Sykkylven formannskap