Aktuelt i kommunen

  • 27.02.2020

    Coronavirus og smittevern

    Et nytt coronavirus forårsakar et pågåande utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kan gi luftveisinfeksjon hjå menneske. I monge tilfeller har det kun gitt mild sjukdom, men det blir ôg rapportert om tilfeller av alvorleg sjukdom og dødsfall.
  • 26.02.2020

    Kulturprisen 2019 til musikkgruppa Saft Suse og Dream Team Sykkylven.

    Ordførar delte ut prisen under kommunestyremøte 25.02.2020. Begge gruppene fekk diplom og ein sjekk på kr. 15000. Frå statuttane til kulturprisen i Sykkylven kommune heiter det: "Prisen kan delast ut ein gong kvart år til einskildperson (ar) , lag eller organisasjonar i Sykkylven som har markert seg med arbeid for å fremje det lokale kulturlivet. Med kulturprisen vil ein kunne heidre personar eller lag som har synt ein særskild innsats for kulturlivet gjennom ei årrekkje eller som har gjort ein særleg fortenestefull innsats på eit avgrensa felt i ein kortare periode eller ved eit særskild høve".