Aktuelt i kommunen

  • 30.03.2020

    Til alle camping- og båtgjester i Sykkylven kommune

    Kommunen har vedteke lokal forskrift om opphald på campingplassar og liknande verksemder i eiga forskrift. Personar som ikkje er fast busett i Sykkylven kommune har forbod mot overnatting på kommunal grunn, campingplass, bubilcamping, spikertelt, andre område med oppstilling av campingvogner, gjestehamn eller anna verksemd som driv hytte-/leilighetsutleige i Sykkylven kommune. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverge materiell skade er tillate.
  • 30.03.2020

    Sykkylven opphever lokale karantenekrav, oppmoder samstundes om å unngå reiser mest mogleg - også i påska

    Frå 16.3 har Sykkylven hatt lokale karantenekrav for reisande som kjem frå 8 definerte fylke. Frå og med 31. mars opphever kommunen desse vedtaka. Samstundes er det viktig å følge nasjonale råd om å unngå reiser som strengt tatt ikkje er nødvendige.