Aktuelt i kommunen

  • 29.09.2022

    Pårørandeskule - demens

    Har nokon i din familie ein demenssjukdom? Då kan du melde deg på pårørandeskule. Arrangør er Sykkylven kommune i samarbeid med Sykkylven helselag og med støtte frå Helsedirektoratet. Pårørandeskulen er gratis og du kan melde deg på ved å fylle ut skjema nedst i denne artikkelen.
  • 29.09.2022

    Sykkylven energi melder om kokevarsel for abonnentar i Vikedalen

    Meldinga lyd slik: Det er påvist bakteriar i drikkevatnet i Vikedalen. Alle abonnentar i Vikedalen vert dermed varsla om å koke vatn til drikke, matlaging og tannpuss inntil vidare. Det må vere 2 etterfølgjande prøver utan påviste bakteriar før kokevarselet kan opphevast. Høgdebassenget i Vikedalen vert no reingjort og vi vil ta nye vassprøver måndag 3. oktober og tysdag 4. oktober. Dersom desse prøvene er fine så kan kokevarselet opphevast torsdag 6. oktober. Sjå også Folkehelseinstituttet si tilråding om koking av vatn. https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/