Aktuelt i kommunen

  • 03.12.2021

    Informasjon om hurtigtestar og testing i jula

    Viktig informasjon om utlevering av hurtigtest og testdagar i jula. Vi ber alle om å lese denne informasjonen før de eventuelt tek kontakt med kommunen. Du kan lese meir om korona og testing her.
  • 26.11.2021

    Formannskapet si innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025

    I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn. I protokollen frå formannskapet si sak 104/21 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve til budsjett og økonomiplan.Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 13.12.21.