Aktuelt i kommunen

  • 24.01.2020

    Stikk ut

    Som de sikkert har lest i avisene, gjekk kommunestyret før jul inn for at kommunen frå 2020 skal bli medlem av Sunnmøre friluftsråd. Medlemskommunane får då delta i mellom anna Stikk-ut (sommar) og Stikk-ut Ski. Den siste er alt etablert med to postar på Fjellsetra; ein på skistadion og ein på Storhaugen(«Appelsinhaugen»).
  • 21.01.2020

    Innskriving i grunnskulen for nye 1. klassingar måndag 10. februar kl. 17:00-18:00

    Måndag 10. februar kl. 17:00-18:00 ønsker Aure skule, Sørestranda skule, Ullavik skule og Vik skule føresette og nye 1. klassingar frå hausten 2020 velkomne til innskriving på den skulen barnet soknar til.