Aktuelt i kommunen

  • 26.10.2020

    Influensavaksine - bestilling av time

    Influensavaksine er prioritert til personar i risikogrupper: Alle frå fylte 65 år Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om influensavaksine Barn og vaksne med: Diabetes Kronisk lungesjukdom, hjarte og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade Nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom Svært alvorleg fedme Husstandsmedlemmar til immunsvekka Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege Tid: Mandag 02. november kl 0900-1530 Onsdag 04. november kl 0900-1530 Torsdag 05. november kl 0900-1530 Stad: Vaksinasjonane vil bli gjennomført i tidlegare lokale til Sparebanken Møre.
  • 23.10.2020

    Influensavaksine

    Mandag 02. november kl 0900-1530 Onsdag 04. november kl 0900-1530 Torsdag 05. november kl 0900-1530