Aktuelt i kommunen

  • 05.07.2019

    God omtale av Sykkylven si satsing på barn og unge

    NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.
  • 02.07.2019

    Prosjektleiar/Leiar for tenestekontor/koordinerande eining

    Sykkylven kommune skal opprette tenestekontor, og prosjektleiar får vere med på å påvirke, utforme og utvikle dette nye tilbodet. Vi leitar etter deg som har erfaring med prosjekt, sakshandsaming og/eller interesse for denne delen av helse- og omsorgstenesta.