Aktuelt i kommunen

  • 12.07.2022

    Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipend for skuleåret 2022/2023

    Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein mottar stipend. I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden.
  • 07.07.2022

    Koronavaksinering 4.dose

    Etter råd frå Folkehelseinstituttet, anbefalar regjeringa alle frå 75 år og oppover ei ny oppfriskningsdose med koronavaksine frå 1.juli. For dei fleste vil dette vere fjerde dose koronavaksine. Prioriteringsrekkefølgje: 1. Sjukeheimsbebuarar og sårbare personar 75 år og eldre med heimesjukepleie 2. Aldersgruppa 80 år og eldre 3. Aldersgruppa 75-79 år Dato: Etter fellesferien (frå fredag 12.august) Stad: Vitusapotek Sykkylven, Skulevegen 9, 6230 Sykkylven Timebestilling: Helseboka.no