Aktuelt i kommunen

  • 29.11.2019

    Aksjon bustadbrann - røykvarslarens dag 1. desember

    Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for
  • 27.11.2019

    Formannskapet si innstilling til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

    I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn. I protokollen frå formannskapet si sak 102/19 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 16.12.19.