Aktuelt i kommunen

  • 04.12.2023

    IVARETATT? - Ein undersøkelse for deg som er pårørande

    Det kan vere manglande samsvar mellom det kommunane meinar er på plass for å ivareta pårørande, og det pårørande sjølv erfarer. Sykkylven kommune ønsker å undersøke korleis det står til med pårørandearbeidet i vår kommune. Det er ønskeleg å få inn svar på dette kvart år for å synleggjere utvikling i kommunen sitt arbeid med dette.
  • 01.12.2023

    Beste barneskulen i friidrett på Sunnmøre

    Torsdag 30.11 reiste 44 elevar frå Aure barneskule og Sørestranda skule til Ulsteinvik for å delta på semifinale SØR i friidrett. Elevane som deltok har kvalifisert seg til konkurransen gjennom gode resultat i kroppsøvingstimane i haust.