Aktuelt i kommunen

  • 18.01.2021

    Oppdaterte nasjonale reglar

    Det er fortsatt mange restriksjonar men det er t.d. letta opp på skuleområde, og fritidsaktivitetar for born under 20 år.
  • 16.01.2021

    Torbjørn Emblem er tilsett som ny økonomisjef i Sykkylven kommune

    Torbjørn Emblem, 56 år, er utdanna diplomøkonom, og har arbeidserfaring både frå offentleg og privat sektor. Han har, mellom anna, arbeidd som økonomisjef og rådmann i Stordal kommune. Han kjem frå stilling som kundeansvarleg i Visma Enterprise AS, og vil starte opp i stillinga i løpet av våren 2021.