Aktuelt i kommunen

  • 17.06.2021

    Utbrot av saueskabbmidd

    Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.Tidlegare har saueskabbmidd (Psoroptes Ovis) vore utrydda. Dette er ein gruppe A-sjukdom, som er meldepliktig til Mattilsynet sidan den er veldig smittsam mellom småfe.
  • 10.06.2021

    Janssen-vaksine

    Det er per i dag ikkje nokon av legane i Sykkylven som vil sette denne vaksina, og ein ber om at ein ikkje kontakter legekontoret med denne førespurnaden. Sykkylven legesenter får mange førespurnadar frå personar som ønsker Janssen-vaksina. Stor pågang på telefon, og unødig oppringing vil kunne fortrengje personar som elles treng legehjelp.