Aktuelt i kommunen

  • 21.07.2020

    Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar

    Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. Søknadsfristen er 15.september
  • 16.07.2020

    Har du vore på reise i utlandet og skal på Helsestasjon?

    Smittevern er viktig for oss, og spesielt må vi vere forsiktig etter ferietid. Vi ber difor alle som har vore i utlandet om å vente i 10 dagar etter at de kjem til Norge, før de kjem på helsestasjonen. Dette gjeld uansett kva land.