Betalingsregulativ for Sykkylven kommune

Her finn du alle prisar og gebyr for Sykkylven kommune sine tenester

Barnehage

Helse og omsorg

SFO

Teknisk

Vatn og avløp

Sykkylven Energi har driftsansvar for kommunal vassforsyning og avløpsanlegg

Renovasjon

Attvin AS (tidlegare Årim) er ansvarleg for innsamling av husholdningsavfall i Sykkylven kommune

 

Kultur

Kontakt

Anna Ozdowa
Fagleiar rekneskap/økonomi
E-post
Mobil 95 29 74 33
Bente Skjeret-Tynes
Konsulent rekneskap/økonomi
E-post
Mobil 90 06 18 36