Betalingsregulativ for Sykkylven kommune

Her finn du alle prisar og gebyr for Sykkylven kommune sine tenester

Barnehage

Helse og omsorg

SFO

Teknisk

Vatn og avløp

Sykkylven Energi har driftsansvar for kommunal vassforsyning og avløpsanlegg

Renovasjon

Årim AS er ansvarleg for innsamling av husholdningsavfall i Sykkylven kommune

 

Kultur

 

Kontakt

Bente Skjeret-Tynes
Konsulent rekneskap
E-post
Telefon 90 06 18 36
Mobil 90 06 18 36
Torbjørn Emblem
Økonomisjef
E-post
Telefon 46 40 56 10
Mobil 46 40 56 10