Vakttelefonar

Naud- og vakttelefonar
Teneste Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barnevernvakt 91 57 60 20
Kommunale vegar 91 89 87 57
Fylkesvegar: Statens vegvesen 22 07 30 00
Kommunale bygningar 99 16 62 35
Vatn og avløp/straum 70 24 63 50
Melde frå om skadd vilt 02800
Sykkylven bu-og aktivitetssenter Finn du her
Bu-og rehabiliteringstenestene Finn du her
Heimetenestene Distrikt 91 61 43 46
Veterinærvakt sept.-des. 2023 Finn du her

Meld feil

Veg - bruk Fiksgatami.no

Vatn og avløp - kontakt Sykkylven Energi

Renovasjon  - kontakt Årim