Aktuelt

26.08.2022 10.50

Kommunal kriseberedskap

Kommunal kriseberedskap

Kommunen sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar. Det kan og vere situasjonar der kommunen sjølv er ansvarleg for å handtere hendingar. Dette kan vere i samband med smitteutbrot osv. Andre oppgåver som kommunen kan få ansvar for å handtere i ein krisesituasjon kan vere:

  • Ta hand om skadde personar
  • Omsorg for personar som har vore utsette for store påkjenningar
  • Assistanse ved evakuering av personar frå eit utsett område
  • Innkvartering av personar eller redningsmannskap
  • Informere om situasjonen i kommunen og gje rådgjeving i samråd med politi
  • Forpleiing eller anna forsyningsstøtte

Sykkylven kommune har eit overordna beredskapsplanverk som gjeld heile kommunen sin organisasjon. I tillegg har kommunen delplanar til beredskapsplanen for ulike fagområder.

Alle medlemmer i kriseleiinga, samt kommuneoverlege og brannsjef kan be ordførar/rådmann kalle inn kriseleiinga.  Vidare kan politiet og fylkesmannen be om at kriseleiinga vert samla.  

Kriseleiinga

Kriseleiinga
Namn Telefon Rolle
Odd Jostein Drotninghaug 93255516 ordførar/ overordna leiar
Bente Glomset Vikhagen 95022878 kommunedirektør/strategisk og operativ leiar
Birgitte Bonesmo 92256466
Torbjørn Emblem 46405610
Ragnhild H Skjong 99738686
Bjørnar Midtbust 91188686
Bjarte Hovland 97548720
Tony Gjerde 92492305
Aleksander Sommerdalen 40870563
Synnøve Hunnes 90140282
Torill Skjeret 94854179 beredskapskoordinator

Nedanfor kan du lese meir om beredskapsplikt generelt,  om informasjon i samband med kriser og befolkningsvarsling ved akutte situasjonar.