Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Endring/oppseiing

Endring/oppseiing

Ved endringa av opphald i barnehage, SFO og kulturskulen må du ta kontakt med skule eller barnehage.  Dette gjeld også ved oppseiing/opphøyr av tenesta, jfr vedtekter for den enkelte teneste.

Vedtekter SFO

Vedtekter barnehage (PDF, 239 kB)