Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune

Sykkylven har, som første kommune i Møre og Romsdal, fått godkjenning av Trygg trafikk som trafikksikker kommune. Dette kan du lese meir om i denne artikkelen.

Trygg trafikk arbeidar for å oppnå best mogleg trafikksikkerheit for alle. 

Informasjonsmatriell frå Trygg Trafikk

Temaet vil variere frå måned til måned. I september er fokus på ansatte og HMS-arbeid knytt til trafikksikkerheit.