Trafikksikker kommune

Sykkylven har, som første kommune i Møre og Romsdal, fått godkjenning av Trygg trafikk som trafikksikker kommune. Dette kan du lese meir om i denne artikkelen.

Trygg trafikk arbeidar for å oppnå best mogleg trafikksikkerheit for alle. 

Informasjonsmatriell frå Trygg Trafikk

Temaet vil variere frå måned til måned. I august er fokuset på beltebruk i buss.

Visste du at

  • Ein person som veg 75 kg, vil i kun 50 km/t ha ein kollisjonsenergi på 737 kg(!). 
  • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvare eit fritt fall på 10 meter.
  • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvare eit fritt fall på 19 meter.
  • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvare eit fritt fall på 32 meter.
  • Skadefrekvensen for personskade er opp til ti gongar høgare i tettstadane enn utanfor.

Ta vare på deg sjølv om dei rundt deg, brukt alltid sikkerhetsbelte, også i buss.