Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune

Sykkylven har, som første kommune i Møre og Romsdal, fått godkjenning av Trygg trafikk som trafikksikker kommune. Dette kan du lese meir om i denne artikkelen.

Trygg trafikk arbeidar for å oppnå best mogleg trafikksikkerheit for alle. 

Informasjonsmatriell frå Trygg Trafikk

Temaet vil variere frå måned til måned. I mars er fokuset på det å ikkje la seg stresse i trafikken. 

Visste du at

  • reglane knytt til forbikøyring står omtalt i § 12 i trafikkreglene?
  • ved å auke farten frå 80 km/t til 90 km/t sparer du kun 50 sekund pr. mil(10 km)?
  • møteulykker står for den største andelen av dødsulykker i trafikken?
  • føret kan variere mykje på en vegstrekning?
  • 1001-1002-1003 ikkje alltid er nok? Hald avstand, på vanskeleg føre bør avstanden aukast.
  • gamle uttrykk fortsatt fungere? Det er betre å komme 5 minutt for seint, enn ikkje i det heile tatt.
lastebil, trafikk, stress ned - Klikk for stort bilete