Serveringsløyve

Serveringsløyve

Når treng du serveringsløyve?

Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke, må søkje serveringsløyve hos kommunen før verksemda kan starte. 

Korleis søkje?

 

Vedlegg til søknad: 

  • Firmaattest
  • MVA-attest 
  • Skatteattest 
  • Stadfesting på bestått etablerarprøve 
  • Teikning av lokalet inne og ute
  • Skildring av driftskonseptet

Kommunen kan i enkelte høve be om ytterlegare dokumentasjon, som til dømes akjeeigarbok, budsjett og finansieringsplan.

Kor lang tid tar det?

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysningar og dokument. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og sosialtenesta. Behandlingstida kan bli lengre om høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden, eller om du gjør endringar undervegs i behandlinga av søknaden. 

Etablarerprøva for serveringsverksemd 

For å få serveringsløyve er det eit krav at styrar har bestått Etablarerprøva for serveringsverksemd.

Du finn meir informasjon om Etablerarprøva ved å følgje lenkja under:

Etablerarprøva for serveringsverksemd 

Lover og forskrifter

Serveringsloven