Godt samliv - Parkurs for første- og fleiregangsforeldre

Onsdag 28.02.2024 kl. 17.00 - 19.00. Til saman 4 kveldar. 
Stad: Pensjonistsalen (BUAS)
Påmelding innan 19.02.2024.

Gratis samlivskurs for foreldre som ventar sitt første barn. I Sykkylven er dykk som har barn frå før, også velkommen.
Mykje er nytt for førstegangsforeldre. Dette kurset tek sikte på å hjelpe dykk til å vere der for kvarandre også når de blir foreldre. 

Kontaktinfo: 

Mette Brenne tlf. 90723214
e-post: mette.brenne@sykkylven.kommune.no

Marit Slyngstad tlf. 91898773
e-post: marit.slyngstad@sykkylven.kommune.no

 

Plakat Godt samliv (PDF, 529 kB)