Koronaviruset

07.04.2020 10.10

Aktuelt

Kommuneoverlegen i samråd med kriseleiinga har tidlegare vedteke å avgrense tale på deltakarar i gravferder i Sykkylven til 20 personar.  Ein har i dag utvida vedtaket til også å gjelde dåp og vigsel.

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseleiinga vedteke å forlenge lokal forskrift om stenging av campingplasser, bubilcamping, gjestehamner m.m. til og med 20.4.20.

 

Sentralbordet er stengt frå og med onsdag 08. april. 

Vi er tilbake tysdag 14. april.

Vi ynskjer alle ei riktig god påske.

Under finn du ei oversikt på ulike vakttelefonar, og avdelingstelefonar på Buas.

 14. april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengde arrangement. 

Sykkylven kommune er takksame for å ha fått slik melding frå Sparebanken Møre:

Sparebanken Møre stadfester med dette at vi gir 10 nettbrett i gåve til bebuarar ved sjukeheimar og
heildøgnsbemanna boligar i Sykkylven kommune.  Nettbretta skal brukast til kontakt med pårørande for bebuarane.

 

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseleiinga vedteke å avgrense talet på deltakarar i gravferder i Sykkylven til 20 personar.

Vedtaket gjeld til ny beskjed vert gitt.

Sykkylven kommune vil gå i gang med å endre Forskrift av 20 november 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal, og føresegnene i kapittel 1 i gebyrregulativet som gjennomfører gebyr for feiing og tilsyn i kommunen. Har du ønske om å komme med merknader i forkant av endringane, må slike vere sendt inn til kommunen innan 27.04.2020.

Det kan tilretteleggast for, og utøvast til dømes idrettsaktivitet i mindre grupper på inntil fem personer.  Det skal haldast avstand på minimum to meter, og ikkje vere fysisk nærheit mellom deltakarane. Aktiviteten må elles utøvast i samsvar med dei råda helsemyndigheitene har gitt.

Er du næringsdrivande og treng bistand eller informasjon? 

Sykkylven næringsutvikling AS - SNU - arbeidar for og med næringsutvikling i Sykkylven. 

Sjekk ut heimesida for meir informasjon, tips og råd. 

Kjære utflytta sykkylving – du som kanskje hadde tenkt deg til heimbygda i påska.