Aktuelt

I medhald av forvaltningslova § 37 vert framlegg til ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 24. mai 2021.

 

 

Ny sesong startar 1. mai. For meir informasjon sjå: 

Den lokale forskrifta (PDF, 56 kB) til Sykkylven er ikkje lenger gjeldande. Den vart oppheva ved midnatt 14. april.

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale reglar som gjeld frå fredag 16. april.

Det er dei nasjonale reglane som gjeld framover.

 

Frå 15.april gjeld dei nasjonale reglane for koronatiltak. Regjeringa varsla i går, 13.04.21, at nye reglar vert gjeldane frå fredag 16.04.21

Kriseleiinga i Sykkylven kommune har i møte fredag 09. april, vedtatt å forlenge den lokale forskrifta til og med onsdag 14. april. Dette i påvente av nye nasjonale føringar og tiltak, som er meldt å kome då.

Tidlegare positiv test i Sykkylven frå 07. april er no stadfesta som "falsk positiv".

Person som fekk positiv test har testa negativt. 

Alle i karantene har no fått melding om at dei går ut av denne.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune v/ fagansvarleg samferdsleavdelinga Svein Ivar Aarskog, melder om mogleg streik i kollektivtransporten. Dette vil i tilfelle også ramme all skuleskyss frå måndag morgon.

Sjå meir informasjon her.

Er du ein handlekraftig og resultatorientert leiar som ønskjer å arbeide for utvikling i helse - og omsorgssektoren?
Vi søkjer ein strategisk, strukturert og tydeleg leiar med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt.

Stillinga er organisert i kommuneleiinga. Denne består av kommunedirektør, to kommunalsjefar og økonomisjef.

 

Ein person frå Sykkylven har testa positivt for Covid19 i dag, 07. april.

Positiv test var gjort i utlandet. 

Vedkomande reiste frå Sykkylven mandag 05. april.

Nærkontakter er sett i karantene og vil bli testa.  

Frå veke 14 startar vi massevaksinering i prioriteringsgruppe 4. Gruppe 4 er dei mellom 65 - 74 år, og personar mellom 18 - 64 år med sjukdommar eller tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

For dei mellom 65 og 74 år vil innkallinga skje etter alder. 

Alle i prioriteringruppe 4, vil få innkalling frå kommunen med tekstmelding på telefonen.

 

Sykkylven kommune minner om søknadsfristen for tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), dreneringstlskot og tilskot til tiltak i beiteområde, som er 15. april 2020.