Aktuelt

Første skuledag etter sommarferien nærmar seg for elevane i Sykkylven.  Skulane startar og slutter til litt ulike tider, så her kjem ei oversikt for måndag 19. august.  Informasjon om tider for skuleslutt vidare i veka vert delt ut første skuledag. 

Det vert høve til å førehandsrøyste i perioden 12.08 – 06.09.19. 

I desse dagar får alle røysteføre tilsendt valkortet sitt. Det kan variere litt når du får det, men alle veljarar skal ha motteke valkortet innan 12. august. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det gjer røystinga enklare.

Stenging av sone 3 for besøkjande pga nye tilfeller med gastroenteritt.

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i haust må du stå i manntalet. 

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Sykkylven kommune skal opprette tenestekontor, og prosjektleiar får vere med på å påvirke, utforme og utvikle dette nye tilbodet. Vi leitar etter deg som har erfaring med prosjekt, sakshandsaming og/eller interesse for denne delen av helse- og omsorgstenesta.

Ein av legane ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

Oppstart tysdag 24. september 2019 kl. 17:00.

Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset.