Aktuelt

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Sykkylven kommune skal opprette tenestekontor, og prosjektleiar får vere med på å påvirke, utforme og utvikle dette nye tilbodet. Vi leitar etter deg som har erfaring med prosjekt, sakshandsaming og/eller interesse for denne delen av helse- og omsorgstenesta.

Ein av legane ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

Oppstart tysdag 24. september 2019 kl. 17:00.

Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset.

Stengt på grunn av dekkelegging i perioden måndag 17. juni - torsdag 21. juni kl. 18:00 - 06:00.

Veke 25 – 32 (17.06 – 09.08.2019).

Kl. 10:00 – 14:00.

Hjelp kommunen å bli betre. Gjer vel å svar på utsendt spørreundersøking om tenester, kommunen som stad å bu og lokaldemokratiet.

Det er formannskapsmøte den 17. juni på kulturhuset kl. 11:00 og 

kommunestyremøte den 17. juni på kulturhuset kl. 16:00.

 

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.