Aktuelt

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Tidlegare har saueskabbmidd (Psoroptes Ovis) vore utrydda. Dette er ein gruppe A-sjukdom, som er meldepliktig til Mattilsynet sidan den er veldig smittsam mellom småfe.

Det er per i dag ikkje nokon av legane i Sykkylven som vil sette denne vaksina, og ein ber om at ein ikkje kontakter legekontoret med denne førespurnaden.  

Sykkylven legesenter får mange førespurnadar frå personar som ønsker Janssen-vaksina.

Stor pågang på telefon, og unødig oppringing vil kunne fortrengje personar som elles treng legehjelp.

I veke 24 startar vi med prioriteringsgruppe 8(alder 55 - 64 år), desse har 12 vekers intervall. Du får ein sms når det er din tur til å bestille deg time. Du har også moglegheit til å takke nei via sms'en frå c19 dersom du ikkje ønsker vaksine. Vi kaller inn etter årstal.

Det er viktig at du berre bestiller deg time dersom du kan møte til førstkomande tysdag, og tysdag 12 veker seinare. Ein kan ikkje velje dato og klokkeslett sjølv. 

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema  til 1.dose.

Kyrkja i Sykkylven-Ikornnes søkjer etter ein barne- og ungdomsarbeidar/diakon/kateket/pedagog/prest i 100% stilling frå hausten 2021. 

Sjå utlysningstekst her.

Søknad med CV og referansar sender du til Sykkylven kyrkjelege fellesråd v/Arild Sporsheim, Kyrkjevegen 24, 6230 Sykkylven.

Søknadsfrist er 1.august 2021

Ragnhild Hanken Skjong, 52 år, er utdanna sjukepleiar med vidareutdanning i organisasjon og leiing og prosjektleiing.

Skjong har arbeidserfaring hovudsakleg frå kommunal sektor. Ho har, mellom anna, vore einingsleiar i Sula kommune og prosjektleiar for Ålesund kommune.

Ho kjem frå stillinga som rådgjevar innanfor velferd og sysselsetting i Ålesund kommune, ho starter i stillinga tidleg hausten 2021. 

 

Sykkylven kommune fekk i dag melding om eit nytt smittetilfelle med korona.

Den smitta er i god form, og har vore i karantene.

Det er ingen nye nærkontakter.

 

Sykkylven kommune skal lage ny kommuneplan - samfunnsdelen. 

Les om status og utfordringar under SYKKYLVEN2030 på heimesida.

Sei kva du meiner kommunen bør prioritere. Bruk moglegheita som ligg på heimesida under Sei meininga di.  

Delta i spørreundersøkinga om berekraft  som elevar ved Sykkylven vgs 1ST1 gjennomfører på facebook. 

Oppstartsdato for Høbben er 15.09.2021. SIL ønsker å involvere målgruppa både før og etter oppstarten i planlegginga rundt drift, utvikling og aktivitetsinnhald i tilbodet. 

Sykkylven kommune har no etablert ei tilskotsordning kalla "kontantkassa". Kontantkassa er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, GjensidigeStiftelsen og Sykkylven kommune. 

Kontantkassa er ei støtteordning der føremålet er at barn og unge skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

I veke 22 får Sykkylven kommune 600 vaksinedosar. 246 av desse er 1.dosar. Mange personar i risikogruppe 5 og 6 vil få innkalling til vaksine denne veka. 

Du får ein SMS(tekstmelding) frå c19.no når det er din tur til å bestille time for vaksinering. Slik bestiller du time:

  • Du logger deg inn på c19.no/vaksine og bestiller time. Det er berre dei som har fått sms som kan gå inn og bestille time
  • Du får første ledige time, og kan ikkje velje dato og klokkeslett sjølv
  • Ikkje bestill deg time dersom du veit du ikkje kan møte til 1. eller 2. dose (det er 6 veker intervall mellom 1. og 2. dose)
  • Dersom du vert sjuk og ikkje kan møte, kan du avbestille timen din på c19.no eller ta kontakt på telefon 91 64 02 79.