Aktuelt

Her finn du god informasjon om reiser, både reiser innanlands og til og frå utlandet, om koronahotell osv.  Nyttig og aktuelt for dei fleste.

Les meir her. 

Sykkylven kommune har no opna for digital bestilling av covid-19 test. Du treng ikkje henvisning frå lege eller andre helsetenester. Det er nok at du følger gjeldande nasjonale kriterier for testing før du bestiller. 

Måndag 9. november vedtok samferdselsutvalet i Møre og Romsdal nye takstreglar, billettypar og prisar for bussane og hurtigbåtane til FRAM i 2021.

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge skal medverke til at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Ein etterlengta juleferie står for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og venner. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein  trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til med at juleferien både kan verte den høgtida og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt smittervernmessig.

 

Pga. smittesporing etter påvist Covid19-smitte på eit tannlegekontor i Ålesund, er det no nokre elevar/personar i Sykkylven som skal vere i karantene nokre dagar og bli testa.

Det er IKKJE påvist smitte i Sykkylven. Smittevernet i Ålesund har god oversikt over involverte personar og smittevernet i Sykkylven er informert og har tatt over ansvaret for testing.

Skulane skal ikkje gjere endringar i si organisering før kommuneoverlegen eventuelt bestemmer det.

Dersom andre personar skal gå i karantene, vil dei få beskjed om dette frå smittevernet.

Skulane held fram med å ha høgt fokus på gode smittevernrutiner blant elevar og tilsette.

Trygg Trafikk sin plakat for november. Bruk av bilbelte er eit enkelt grep som kan redusere alvorsgraden ved ei eventuell ulukke. 

  

Det har den siste tida vore ei sterk auke i aktiviteten i bedriftene i Sykkylven. Den siste arbeidsløyse statistikken viser ei arbeidsløyse på berre 1,6%.