Aktuelt

Regjeringa har bestemt at personar som har alvorleg svekka immunforsvar skal få ei tredje vaksinedose. 

Det er viktig at du les dette før du tek kontakt med vaksinetelefonen. 

Du kan melde deg til 3.dose koronavaksine ved å sende e-post til vaksine@sykkylven.kommune.no Vi treng berre namn, fødselsdato og tlf.nr - ikkje skriv sensitiv informasjon. Dokumentasjon må framvisast på vaksinasjonsdagen.

Det er søndag meldt om 1 ny smitta i Sykkylven. Person var allereie i karantene. Smittesporing er ferdig. 

Vi melder også om 1 person smitta tidlegare denne veka. Det har ikkje vore publisert tidlegare. Denne person var også i karante. Smittesporing er ferdig. 

 

Oppstart onsdag 29. september 2021 kl. 17:00

Sykkylven kommune fekk i går melding om ytterlegare to smitta i utbrotet på Vik og Sørstranda barneskule. Desse testa positivt på hurtigtest, og ein ventar på endeleg PCR-svar.

Etter dialog med FHI sitt smitteteam om vidare handtering har ein bestemt at Vik barneskule og Sørstranda barneskule held fram med gult nivå.

Det er diverre naudsynt med ytterlegare  heimetesting, og elevane vil få utdelt hurtigtestar måndag. Nærare informasjon kjem frå skulen.

 

Ekornes AS mottek i dag, torsdag 9.september, Mangfoldsprisen 2021 i kategorien store/mellomstore verksemder for Møre og Romsdal. 

Mangfoldsprisen delast ut til verksemder som har utmerka seg ved framtredande bruk av innvandrarar si kompetanse. 

Smitte blant barn og ungdom er aukande, og ungdom har mange sosiale kontakter. Barn og unge blir sjeldan alvorleg sjuk av covid-19, og dei aller fleste får ingen eller lite symptom på sjukdom.

I ei tid med mykje smitte i denne aldersgruppa meinar Folkehelseinstituttet at det er rett å tilby vaksine, også til denne gruppa slik at dei er beskytta mot alvorlege forløp av sjukdomen.   

I Sykkylven kommune er vaksinasjon av ungdom i alder 12 - 15 år planlagt gjennomført i gamle bankbygget tysdag 14. og tysdag 21.september. Sidan alle under 16 år ikkje er samtykkekompetent, går sms om vaksinetidspunkt til den som er registrert som hovedforesatt. Om de ønskjer at dykkar barn ikkje skal få vaksine, må de følgje lenka i tekstmeldinga og avbestille oppsatt time.

Sykkylven kommune har utarbeidd ein lokal handlingsplan som del av satsinga på Betre Tverrfagleg Innsats (BTI).

Handlingsrettleiaren for Sykkylven 

Det er gjennomført hurtigtesting av alle elevar og tilsette ved Vik barneskule og Sykkylven vidaregåande skule i dag. Eit fotballag er også testa med hurtigtest. 

Alle elevar og lærarar ved Sørestranda skule skal ta hurtigtest i ettermiddag.

 

To nye er bekrefta smitta etter testing med PCR. Dei to testa først negativ ved hurtigtesting. Personane er i same familie som dei tre Sykkylven kommune melde om smitte på laurdag 04. september. 

Ein person testa positivt på hurtigtest fredag ettermiddag. Personen har nyleg vore i utlandet og testa seg etter at symptom frå luftvegen melde seg.

Smittesporing og hurtigtesting av nærkontaktar i dag tideleg avdekte to positive husstandsmedlemmar. Det er tatt PCR, og ein ventar svar i løpet av morgondagen.