Aktuelt

26.08.2022 10.50

Aktuelt

Har nokon i din familie ein demenssjukdom? Då kan du melde deg på pårørandeskule.

Arrangør er Sykkylven kommune i samarbeid med Sykkylven helselag og med støtte frå Helsedirektoratet. 

Pårørandeskulen er gratis og du kan melde deg på ved å fylle ut skjema nedst i denne artikkelen.

Meldinga lyd slik:

Det er påvist bakteriar i drikkevatnet i Vikedalen. Alle abonnentar i Vikedalen vert dermed varsla om å koke vatn til drikke, matlaging og tannpuss inntil vidare. Det må vere 2 etterfølgjande prøver utan påviste bakteriar før kokevarselet kan opphevast. Høgdebassenget i Vikedalen vert no reingjort og vi vil ta nye vassprøver måndag 3. oktober og tysdag 4. oktober. Dersom desse prøvene er fine så kan kokevarselet opphevast torsdag 6. oktober. Sjå også Folkehelseinstituttet si tilråding om koking av vatn. https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grenser sitt arbeid for å gi livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest. 

Utan tilgang til legehjelp, vaksine eller medisinar mister millionar av menneske livet kvart år. Ofte er dette menneske i sårbare livssituasjonar. 

 


Du kan lese meir om kva pengane frå TV-aksjonen 2022 går til her.

 

Desse kan få 4. dose:

  • Alle over 65 år
  • Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp*. (Dokumentasjon må visast på vaksinestasjonen)
  • Personar i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom*. (Dokumentasjon må visast på vaksinestasjonen). 
  • Gravide 

Det må vere 4 månadar sidan førre vaksinedose. Om du har hatt korona må du vente med vaksine til minst 3 veker etter at du blei frisk. Det er likevel anbefalt å vente 3-4 månadar etter ein har hatt korona for å få betre effekt av vaksina.

Det må gå minst ei veke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.

 

Du undrar deg kanskje på kvifor vi ikkje har teke i bruk den nye busslomma i kyrkjeparken ?

Du kan vere med på dugnad for å unngå ulukker i ditt nærområde! 

Små born på skulevegen blir lett usyneleg bak store hekkar og busker. Det kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Har du eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg? Då har du ansvar for at det er fri sikt ved di avkøyrsle. 

Møre og Romsdal politidistrikt viser til det strenge regelverket som gjeld for bruk av droner i  - eller i nærleiken av – folkemengder.

Ein ber om at all dronebruk – privat og kommersiell – vert stoppa i samband med friluftsarrangementa under Kongeparets besøk i Valldal, Sykkylven, Vanylven, Larsnes og Hareid dei næraste dagane.

Brot på regelverket vil bli påtala.

Tysdag 30. august kl 1600-1730. Heis flagget, og ta med deg flagg til sentrum.

Vi oppfordrar innbyggjarane til å møte opp på Auremarka og delta på festen. Programmet frå scena starter kl 1615.

     

I samband med reopning av ferjekaia på Festøy-vest ønskjer Møre og Romsdal fylkeskommune å gjere rutetabellen for sambandet meir føreseieleg med avgangar kvar heile time frå Hundeidvika, og kvar halve time frå Festøya.