Aktuelt

Kommunar som har utfordringar med å få nok veterinærar til å delta på klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, kan i 2023 søkje stimuleringstilskot.

Kritt teikning på asfalt. Sol og bil

I samband med hovudopptaket inviterer dei tre kommunale barnehagane nye barn og foreldre til å kome på uformelle besøk. Dette for at foreldre kan få eit nærare innblikk i barnehagane som kan vere aktuelle alternativ ved oppstart etter sommarferien.

Barn på trehjulsykkel

Frå hausten 2023 opnar Ullavik barnehage ei ny avdeling dersom det melder seg nok søkjarar. Bakgrunnen er at kommunen ser eit auka behov for barnehageplassar i området mellom sentrum og Aursneset.

Stranda og Sykkylven har i starten av det nye året utfordringar med å skaffe kontinuerleg veterinærvakt.

Vinterbilete frå Sykkylven

Tida til jul, og det at vi kan gå inn i eit nytt år, nærmer seg raskt. Vi har lagt bak oss 2 år som vart langt annleis enn oss var budd på. No har det heldigvis roa seg ein del rundt pandemien, sjølv om det kan vere lurt å ta med seg fleire av dei gode rutinane oss lærde, då viruset vil nok vere rundt oss ei lang stund til.

Fredag 23.12 og tysdag 27.12 har vi stengt.

Onsdag 28.12 -fredag 30.12: 
Sentralbordet er ope kl. 10.00-14.00.

Rådhuset/Servicetorget er stengt men har ope etter avtale.

Hovudopptaket i barnehagane opna 20. desember. Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for dei som ønskjer oppstart frå hausten 2023. Alle barn som er fødd før 1. desember 2022 har lovfesta rett til plass, dersom ein søkjer innan fristen for hovudopptaket. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Melding frå ÅRIM:
Vi opplev store utfordringar med å hente inn avfall på ein trygg måte som følgje av nedbørsmengd og vegføre.

Vi satsar på energieffektivisering.

Sykkylven kommune jobbar målretta for å nå FN sine klimamål. Klima er viktig for oss, og akkurat no bidreg vi positivt i høve vår satsing på energieffektivisering på kommunale bygg. 

 

Stikk UT! med større satsing på vinter

15. desember går startskotet for Stikk UT! Vinter 2023, som med 349 turmål er større enn nokon gong. Når vinteren og kulda kjem krypande senker mange tempoet og friluftsråda håpar Stikk UT! no kan motivere fleire til å kome seg ut på tur på vinterstid!

 

Turmål i Sykkylven

219. Appelsinhaugen på Fjellsetra (middels)
220. Fausaskiftet (enkel)
221. Fjellsetra Skistadion (enkel)
222. Haugset-runden (enkel)
223. Nysætra ved Nysætervatnet (enkel)
224. Oddane på Aursneset (enkel)