Tilgjengelegheitserklæringar

Tilgjengelegheitserklæringar

Her finn du ei oversikt over tilgjengelegheitserklæringar for Sykkylven kommune og for 3. partsleverandørar.

Oversikta er kontinuerleg under arbeid.

Har du ei tilbakemelding?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal? Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Tilbakemeldingar frå brukarane bidreg til at vi blir betre.

Send oss ei tilbakemelding her

Erklæringar

Nettsider frå Sykkylven kommune

Sykkylven kommune si heimeside

Sykkylven kulturhus

Aventia nett-tv - politiske møte

Innsyn - politiske møtedokument

Acos Interact - skjemaløysing

KS Fiks - bekymringsmelding