Levekårsutvalet

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet behandlar saker innan kultur, skule, barnehage, helse og omsorg.

Møta er på formannskapsalen på rådhuset.

Levekårsutvalet har 9 faste medlemmer.

Levekårsutvalet