Kreftkoordinator

Kva tilbyr vi?

  • Kreftkoordinator er tilgjengeleg for personar som er ramma av kreftsjukdom, og deira pårørande i ulike fasar av sjukdommen.
  • Kreftkoordinator tilbyr samtalar, råd og rettleiing etter behov og ynskje.
  • Koordinator kan vere eit bindeledd mellom kommune og sjukehus og vere med på å gi heilskapeleg omsorg og tryggheit.
  • Gir tilbod om rådgivning til helsepersonell både ved Sykkylven omsorgssenter og heimeteneten. 

Kven kan få tilbodet?

  • Tilbodet er til den som er ramma av kreftsjukdom og til deira pårørande.

Korleis få tilbodet?

  • Dette er eit lavterskeltilbod der ein ikkje treng å søkje.
  • Ta kontakt med kreftkoordinator på e-post eller telefon. evt. via Heimetenestene.

Kontakt

Vakttelefon Heimetenestene Distrikt
Mobil 91 61 43 46
Tone Marit Tandstad
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 90 70 82 84

Arbeidstid tirsdag, onsdag og nokre torsdagar.

Besøksadresse, underetasjen på BUAS.

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post