Bekymringsmelding

Bekymra for nokon med rusproblem eller alkoholproblem?

Har du ein mistanke om at nokon du kjenner rusar seg eller har eit rusproblem, kan det vere vanskeleg å vite kva som er det rette å gjere. Vanlege spørsmål er om ein skal ta det opp med rusbrukaren, med vedkomande sin partner, barn eller foreldre, eller om det faktisk er nødvendig å ringe barnevernet. 

Ingen peikefinger, berre svar på det du lurer på om rus   RUStelefonen.no

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige:

Kommunehelselova kap.10

Om du ønsker å melde di bekymring  eller diskutere saka anonymt, ta kontakt med Rus- og Psykisk helseteam.

Kontakt

Mariann Nytun Wilhelmsen
Fagleiar
E-post
Mobil 48 15 11 50

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post