Nyttige lenker

NYTTIGE LENKER.

Voksne for barn.

Litt sint

RUStelefonen

ORGANISASJONAR.

Rådet for pyskisk helse.

Mental helse: Mental helse er landets største organisasjon for brukerer, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

Rådgivning om spiseforstyrrelse: ROS er ein frivillig organisjasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørande.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri: LPP er ein landsomfattande ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. Pårørende skal bli spurtdog oppleve å bli høyrt. LPP arbeider for å vise at pårørande er ein ressurs og ein del av løsninga for den som er sjuk, og at deira erfaringar skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunane.
LPP er ein pådrivar for å styrke tilbodet innan psykisk helsevern ved ein bedre kommunikasjon mellom brukarar, pårørande, behandlarar og myndigheitene.