Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipend for skuleåret 2023/2024

Sykkylven kommune søker årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden. 

Søknadsskjema 

Vi tildeler stipend så lenge vi har midlar.

Kontakt

Margit Aure Overå
Rådgjevar helse og omsorg
E-post
Mobil 91 89 87 51

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post