Sterk og stødig - trening for seniorar

Lågterskel helsefremjande og førebyggande gruppetrening for seniorar i alderen 65+.

Kontakt

Ane Ramstad Vatsaas
Fysioterapeut
E-post
Mobil 91 89 87 43

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.