Folkehelse

Folkehelse vil seie befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid er innsats for å påverke faktorar som fremjar helse og trivsel og redusere dei faktorane som har negativ innverknad.

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og positive og negative påverknadsfaktorar på folkehelsa.

Kommunal oversikt over folkehelsa i Sykkylven:

Folkehelseoversikt Sykkylven kommune 2020 (PDF, 490 kB)

Folkehelseoversikt Sykkylven kommune 2018 (PDF, 852 kB)

 

Folkehelseinsituttet (FHI) utarbeidar årleg ein kortfatta folkehelseoversikt for alle kommunar:

Folkehelseprofil FHI Sykkylven 2023 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil FHI Sykkylven 2021 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil FHI 2020 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil FHI Sykkylven 2019 (PDF, 1024 kB)

Folkehelseprofil FHI Sykkylven 2018 (PDF, 2 MB)

 

I 2020 utarbeida Folkehelseinstituttet også ein oppvekstprofil for kommunane. 

Oppvekstprofil FHI 2020 Sykkylven kommune

 

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidar årsoversikt og statistikk  over folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesrapportar og statistikk finn du her.