Renovasjon

Årim AS er ansvarleg for innsamling av hushaldningsavfall i Sykkylven kommune. Informasjon om ordningane finn du på heimesida til Årim.

Fritak

Bustader som ikkje har vore i bruk det siste halve året, kan skriftleg søke om fritak for renovasjon. Det vert ikkje gitt fritak for fritidsbustader.

Følgjande retningslinjer vert lagt til grunn ved søknad om fritak:

  • Fritak renovasjonsgebyr: bustad ikkje i bruk 

Søknad om fritak for renovasjon skal sendast til Årim (post@arim.no)

Årim

Det er Årim som drifter renovasjon for kommunen - på Årim si heimeside finner du nyttig informasjon som t.d. opingstider på miljøstasjonen m.m: 

Lenkje til Årim si heimeside

Renovasjonskalender(hentekalender)

I 2022 vart renovasjonskalenderen heildigital. Det betyr at du ikkje lenger får ein fysisk kalender i posten, men kan finne hentetider på Årim si heimeside: Årim - Renovasjonskalender. 

Kontaktinformasjon

Måndag - fredag kl. 09 - 12
Tlf: 70 31 41 00
E-post: post@arim.no

Adresse: Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund