Renovasjon

Renovasjon

Det interkommunale selskapet Årim er ansvarleg for innsamling av hushaldningsavfall i Sykkylven kommune. Informasjon om ordningane finn du på heimesida til Årim.

 

Fritak

Bustader som ikkje har vore i bruk det siste halve året, kan skriftleg søke om fritak for renovasjon. Det vert ikkje gitt fritak for fritidsbustader.

Følgjande retningslinjer vert lagt til grunn ved søknad om fritak:

  • Fritak renovasjonsgebyr: bustad ikkje i bruk 

Søknad om fritak for renovasjon skal sendast til Årim (post@arim.no)