Stab

 Arkiv  - IT - Kommunikasjon og informasjon - Løn og personal - Politikk - Servicetorg - Økonomi

Informasjon og ansvar for kommunen si heimeside.

Annonsering og kunngjeringar.

Sentralbord. 

Saksbehandling ledige tomter. Meklarpakker. Skøyter kommunalt areal.

Skjenkesaker, sal og serveringsløyver. Kunnskapsprøver.

Vigsel.

Organisering og møtesekretær for politiske møter. Sekretær ordførar. Reglement.

Post og arkiv. 

Tilflyttarkontakt.

Brukerstøtte og support innan IKT. Støttefunksjon i prosjekt. Planlegging, organisering og koordinerande rolle for kjøp av nye system, oppdateringar og endring innan digitalisering. 

Kontaktorgan for Personvernombud. Informasjonssikkerhet.

Beredskapssekreteriat

Kontakt

Synnøve Hunnes
Stabssjef
E-post
Telefon 90 14 02 82
Tove Lilleås
Fagleiar arkiv
E-post
Telefon 90 96 19 20
Ronny Utgård
IKT-leiar
E-post
Telefon 90 69 77 88
Torill Skjeret
Rådgjevar politikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 94 85 41 79